headerphoto

Dotácie v energetike SR

Vydalo SEVEn o. p. s., 2001, 56 strán A5, cena 1 euro

Analýza dotácií, domácej a zahraničnej priamej a nepriamej podpory jednotlivým odvetviam energetického priemyslu v Slovenskej republike. Štúdia dotácií v energetike v SR predkladá analýzu štátnej podpory jednotlivým palivám a odvetviam energetického hospodárstva SR v rokoch 1993 až 1999. Energetické dotácie sú v hlavných kategóriách rozdelené na priame, nepriame a krížové dotácie, s členením na fosílne palivá, jadovú energiu a úspory energie a obnoviteľné zdroje energie. Štúdia obsahuje aj porovnanie s prostriedkami medzinárodných a zahraničných fondov a popis dotácií v energetike a ich vplyvu na životné prostredie a hosporádstvo krajiny. Autor štúdie: Juraj Krivošík

0 komentárov:

Zverejnenie komentára