headerphoto

Graham Purchase: Anarchizmus a ekológia

Nakladateľstvo Bod Zlomu, 160 strán, A5, cena 4 EUR

Dôsledkom environmentálnej krízy je dnes zo všetkých možných strán spochybňovaná a kedysi neotrasiteľná viera, že ľudský druh by mal ovládať prírodu. Napriek tomu sa ľudia vo zvýšenej miere snažia bez účasti vlády riešiť pálčivé sociálne a environmentálne problémy.
V nasledujúcej eseji sa Graham Purchase zaoberá prakticky každou problematikou v slobodných, anarchistických, či zelených agendách: bioregionalizmus, technológie a ich vplyv na životné prostredie, populácia, organizácia práce, feminizmus a jeho vzťah k anarchizmu i environmentalizmu, teória chaosu a jej vzťah k anarchistickej teórii, práva zvierat a vegetariánstvo, sociálna ekológia murraya bookchina. Purchase tak predstavuje anarchistickú víziu, ktorá sa javí byť nesmierne praktická, preto je táto kniha dôležitým krokom smerom vpred pri presviedčaní našich spoluobčanov o tom, že Purchaseom označovaný ekoanarchizmus je rozumná a vhodná alternatíva k autoritárstvu a environmentálnej degradácii, ktoré prenikajú do toľkých aspektov nášho každodenného života.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára