headerphoto

Jiří Zemánek: Divočina - príroda, duša, jazyk

Vydavateľstvo KANT, 175 strán, A5, cena 15,27 EUR

Publikácia je výstupom z medzinárodnej konferencie Divočina ako fenomén integrálnej kultúry, ktorá bola doprevádzanej akciou k výstave Divočina - príroda, duša, jazyk v galérii Klatovy - Klenová (2002). Ekológovia a umelci, teoretici umenia, geomanti, psychológovia, etnológovia, liečitelia, vedci a publicisti z Čiech, Nemecka, USA a Slovinska v nej diskutujú na tému divočina zo širších ekologicko-filozofických, spirituálnych a kultúrnych súvislostí v piatich tematických okruhoch: Imaginácia, Spiritualita, Príroda, Kultúra a Cesty do vzdialených krajov. Hľadajú možné východiská z globálnej krízy súčastnej postindustriálnej civilizácie, ktorú vidia dnes v prevládajúcom mechanickom a redukcionistickom svetonázore. Jadrom ich nového pohľadu je vízia vzájomne prepojeného viacrozmerného "živého sveta", ktorý vníma prírodu, t.j. ľu´dmi nestvorený svet nie len ako súčasť, ale aj ako prameň našej kultúry a našeho ľudstva. Predstavujú koncept integrálnej kultúry, ktorá by presiahla dichotómiu medzi civilizáciou a prírodou, vedou a spiritualitou, respektive medzi mysľou a hmotou, vedomým a nevedomým.
Kľúčovými témami sú otázky psycho-spirituálnych kríz, či hľadania ciest z "väzení objektivity", ktoré by v nás otvorili skutočné tvorivosti a partnerstvá s prírodou, diskusia o ochrane divočiny v Národnom parku Šumava a Národnom parku Bavorský les, umelecká tvorba Jozefa Váchala a ďalších umelcov ako napríklad Otta Plachtu, Martina Mainera, Michala Singera a.i. Nuž a predovšetkým náž vsťah k pôvodným domorodým kultúram. Publikácia obsahuje celkom 169 reprodukcií umeleckých diel, prevažne z uvedenej výstavy.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára