headerphoto

Kolektív autorov: Vlky a rysy v oblasti slovensko-maďarských hraníc

Vydalo OZ Sosna, 78 strán, A4, cena 2,32 EUR

Farebný zborník odborných príspevkov podáva prehľad vývoja populácie rysov a vlkov na Slovensku a v Maďarsku a zachytáva aj súčasný stav. Nájdete tu odborné stanoviská a skúsenosti terénnych pracovníkov o pozitívnom vplyve vlkov na tlmenie klasického moru ošípaných v Slovenskej republike a o selekcii v populáciách kopytníkov, dôsledok čoho je zlepšenie zdravotného stavu a vekového zloženia týchto populácií. Nájdete tu aj metodiku predchádzania nežiadúcim konfliktom a ekonomickým stratám chovateľov oviec, ktorým je možné účinne predchádzať použitím pastierskych strážnych psov na ochranu stád oviec pred útokmi vlkov. V časti zborníka venovanej praktickým opatreniam na ochranu veľkých šeliem sa kladie dôraz na dodržiavanie platnej legislatívy (najmä poľovníkmi).

0 komentárov:

Zverejnenie komentára